Proflamps UKProflamps UK
Proflamps UK Proflamps UK
BTW inc.ex.
10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302913895 | Vermogen: 30W | Lampvoet: GX5.3 | Envelope: MR16 | ANSI/LIF code: EKZ |
21.61
Inc BTW
10 pcs / € 18.43
5 pcs / € 20.04
3 pcs / € 21.61
-+
120V 1200W G17Q120V 1200W G17Q
Artikelnummer 158-00-307917533 | Vermogen: 1200W | Lampvoet: G17Q | Envelope: T7 | ANSI/LIF code: BTG |
26.63
Inc BTW
5 pcs / € 24.09
3 pcs / € 25.36
1 pcs / € 26.63
-+
120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 159-00-302914640 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GY5.3 | Envelope: MR16 |
35.02
Inc BTW
10 pcs / € 29.84
5 pcs / € 31.13
3 pcs / € 32.43
1 pcs / € 35.02
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 159-00-302910660 | Vermogen: 30W | Lampvoet: Ba15d | Envelope: S11 |
24.78
Inc BTW
5 pcs / € 22.84
1 pcs / € 24.78
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 159-00-307910600 | Vermogen: 30W | Lampvoet: Ba15d | Envelope: S11 | ANSI/LIF code: BLC |
34.16
Inc BTW
5 pcs / € 22.14
2 pcs / € 27.31
1 pcs / € 34.16
-+
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 158-00-302847105 | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Envelope: T3.5 | ANSI/LIF code: FDX |
30.50
Inc BTW
-+
12V 60W Ba20d12V 60W Ba20d12V 60W Ba20d
Artikelnummer 159-00-302843057 | Vermogen: 60W | Lampvoet: Ba20d |
39.48
Inc BTW
3 pcs / € 30.99
1 pcs / € 39.48
-+
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Artikelnummer 159-02-302914525 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX5.3 | Envelope: MR16 | ANSI/LIF code: EKE |
21.14
Inc BTW
20 pcs / € 13.00
10 pcs / € 14.45
5 pcs / € 15.33
3 pcs / € 21.14
-+
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302914530 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX5.3 | Envelope: MR16 Stippled | ANSI/LIF code: ELD/EJN |
52.66
Inc BTW
10 pcs / € 34.12
5 pcs / € 37.05
3 pcs / € 52.66
-+
22V 220W GY9.522V 220W GY9.522V 220W GY9.5
Artikelnummer 159-00-302914805 | Vermogen: 220W | Lampvoet: GY9.5 |
34.75
Inc BTW
10 pcs / € 28.82
5 pcs / € 31.82
1 pcs / € 34.75
-+
240V 500W GY9.5240V 500W GY9.5
Artikelnummer 159-00-130914775 | Vermogen: 500W | Lampvoet: GY9.5 |
34.74
Inc BTW
10 pcs / € 31.27
3 pcs / € 33.00
1 pcs / € 34.74
-+
25V 150W R7s25V 150W R7s25V 150W R7s
Artikelnummer 159-00-302917820 | Vermogen: 150W | Lampvoet: R7s | Envelope: T4 |
26.77
Inc BTW
5 pcs / € 21.40
3 pcs / € 23.20
1 pcs / € 26.77
-+
30V 250W GY9.530V 250W GY9.5
Artikelnummer 110-00-130914855 | Vermogen: 250W | Lampvoet: GY9.5 | ANSI/LIF code: DYG |
31.77
Inc BTW
3 pcs / € 24.79
1 pcs / € 31.77
-+
3M H80 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811008241 |
319.44
Inc BTW
5 pcs / € 307.34
3 pcs / € 313.39
1 pcs / € 319.44
-+
3M MOVIEDREAM I - VERSION A Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006893 |
196.02
Inc BTW
5 pcs / € 183.92
3 pcs / € 189.97
1 pcs / € 196.02
-+
3M MOVIEDREAM II - VERSION A Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006892 |
196.02
Inc BTW
5 pcs / € 183.92
3 pcs / € 189.97
1 pcs / € 196.02
-+
3M MP4100 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811008242 |
319.44
Inc BTW
5 pcs / € 307.34
3 pcs / € 313.39
1 pcs / € 319.44
-+
3M MP7630 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006890 |
196.02
Inc BTW
5 pcs / € 183.92
3 pcs / € 189.97
1 pcs / € 196.02
-+
3M MP7730 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006891 |
196.02
Inc BTW
5 pcs / € 183.92
3 pcs / € 189.97
1 pcs / € 196.02
-+
3M MP8647 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006811 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
3M MP8649 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006580 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
3M MP8670 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006530 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
3M MP8720 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006812 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
3M MP8745 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006531 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
3M MP8746 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006813 |
159.72
Inc BTW
5 pcs / € 147.62
3 pcs / € 153.67
1 pcs / € 159.72
-+
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |
{[{ product.pricesOriginal | firstProperty | number : 2}]}
{[{ product.prices | firstProperty | number : 2 }]}
Inc BTW
{[{ price.qty }]} pcs / {[{ price.amount | number : 2 }]}
-+