Proflamps UKProflamps UK
Proflamps UK Proflamps UK
BTW inc.ex.
10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Artikelnummer 158-00-302913895 | Vermogen: 30W | Lampvoet: GX5.3 | Lampvorm: MR16 | ANSI/LIF code: EKZ |
23.70
Inc BTW
20 pcs / € 18.20
10 pcs / € 20.22
5 pcs / € 21.97
3 pcs / € 23.70
-+
120V 1200W G17Q120V 1200W G17Q
Artikelnummer 158-00-307917533 | Vermogen: 1200W | Lampvoet: G17Q | Lampvorm: T7 | ANSI/LIF code: BTG |
29.22
Inc BTW
5 pcs / € 26.43
3 pcs / € 27.83
1 pcs / € 29.22
-+
120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 158-00-302914640 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GY5.3 | Lampvorm: MR16 | ANSI/LIF code: ESD |
37.66
Inc BTW
10 pcs / € 32.08
5 pcs / € 33.47
3 pcs / € 34.87
1 pcs / € 37.66
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 158-00-302910660 | Vermogen: 30W | Lampvoet: Ba15d | Lampvorm: S11 |
31.30
Inc BTW
5 pcs / € 28.85
1 pcs / € 31.30
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 158-00-307910600 | Vermogen: 30W | Lampvoet: Ba15d | Lampvorm: S11 | ANSI/LIF code: BLC |
27.76
Inc BTW
5 pcs / € 17.99
2 pcs / € 22.18
1 pcs / € 27.76
-+
120V 750W R7s120V 750W R7s
Artikelnummer 158-00-130917655 | Vermogen: 750W | Lampvoet: R7s | ANSI/LIF code: EMD |
15.19
Inc BTW
10 pcs / € 9.01
5 pcs / € 10.25
3 pcs / € 11.48
2 pcs / € 12.72
1 pcs / € 15.19
-+
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 158-00-302847105 | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Lampvorm: T3.5 | ANSI/LIF code: FDX |
33.47
Inc BTW
-+
12V 35W GX5.312V 35W GX5.312V 35W GX5.3
Artikelnummer 158-00-302914455 | Vermogen: 35W | Lampvoet: GX5.3 | ANSI/LIF code: EPN |
18.51
Inc BTW
20 pcs / € 14.44
10 pcs / € 16.04
5 pcs / € 17.28
3 pcs / € 18.51
-+
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Artikelnummer 158-02-302914525 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX5.3 | Lampvorm: MR16 | ANSI/LIF code: EKE |
20.52
Inc BTW
20 pcs / € 12.62
10 pcs / € 14.02
5 pcs / € 14.88
3 pcs / € 20.52
-+
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Artikelnummer 158-01-302914530 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX5.3 | Lampvorm: MR16 Stippled | ANSI/LIF code: ELD/EJN |
27.43
Inc BTW
20 pcs / € 16.00
10 pcs / € 17.76
5 pcs / € 19.29
3 pcs / € 27.43
-+
22V 220W GY9.522V 220W GY9.522V 220W GY9.5
Artikelnummer 158-00-302914805 | Vermogen: 220W | Lampvoet: GY9.5 |
37.23
Inc BTW
10 pcs / € 30.89
5 pcs / € 34.09
1 pcs / € 37.23
-+
240V 1000W G22240V 1000W G22240V 1000W G22
Artikelnummer 115-00-130911838 | Vermogen: 1000W | Lampvoet: G22 | Lampvorm: T7 | ANSI/LIF code: VLK1 |
71.58
Inc BTW
10 pcs / € 62.94
2 pcs / € 66.65
1 pcs / € 71.58
-+
240V 500W GY9.5240V 500W GY9.5
Artikelnummer 158-00-130914775 | Vermogen: 500W | Lampvoet: GY9.5 |
24.81
Inc BTW
10 pcs / € 22.34
3 pcs / € 23.57
1 pcs / € 24.81
-+
25V 150W R7s25V 150W R7s25V 150W R7s
Artikelnummer 158-00-302917820 | Vermogen: 150W | Lampvoet: R7s | Lampvorm: T4 |
20.92
Inc BTW
5 pcs / € 16.73
3 pcs / € 18.13
1 pcs / € 20.92
-+
300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc
Artikelnummer 149-00-302917390 | Vermogen: 300W |
302.38
Inc BTW
5 pcs / € 277.70
1 pcs / € 302.38
-+
30V 250W GY9.530V 250W GY9.5
Artikelnummer 110-00-130914855 | Vermogen: 250W | Lampvoet: GY9.5 | ANSI/LIF code: DYG |
34.87
Inc BTW
10 pcs / € 20.57
5 pcs / € 21.97
3 pcs / € 27.20
1 pcs / € 34.87
-+
33V 235W GY9.533V 235W GY9.533V 235W GY9.5
Artikelnummer 158-00-302914860 | Vermogen: 235W | Lampvoet: GY9.5 | Lampvorm: T12 |
26.92
Inc BTW
10 pcs / € 20.61
5 pcs / € 23.76
1 pcs / € 26.92
-+
3M H80 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811008241 |
360.97
Inc BTW
5 pcs / € 347.29
3 pcs / € 354.13
1 pcs / € 360.97
-+
3M MOVIEDREAM I - VERSION A Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006893 |
221.50
Inc BTW
5 pcs / € 207.83
3 pcs / € 214.67
1 pcs / € 221.50
-+
3M MOVIEDREAM II - VERSION A Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006892 |
221.50
Inc BTW
5 pcs / € 207.83
3 pcs / € 214.67
1 pcs / € 221.50
-+
3M MP4100 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811008242 |
360.97
Inc BTW
5 pcs / € 347.29
3 pcs / € 354.13
1 pcs / € 360.97
-+
3M MP7630 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006890 |
221.50
Inc BTW
5 pcs / € 207.83
3 pcs / € 214.67
1 pcs / € 221.50
-+
3M MP7730 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006891 |
221.50
Inc BTW
5 pcs / € 207.83
3 pcs / € 214.67
1 pcs / € 221.50
-+
3M MP8647 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006811 |
180.48
Inc BTW
5 pcs / € 166.81
3 pcs / € 173.65
1 pcs / € 180.48
-+
3M MP8649 Originele Losse Lamp
Artikelnummer 200-00-811006580 |
180.48
Inc BTW
5 pcs / € 166.81
3 pcs / € 173.65
1 pcs / € 180.48
-+
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |
{[{ product.pricesOriginal | firstProperty | number : 2}]}
{[{ product.prices | firstProperty | number : 2 }]}
Inc BTW
{[{ price.qty }]} pcs / {[{ price.amount | number : 2 }]}
-+