Proflamps UKProflamps UK
Proflamps UK Proflamps UK
Taxes INCEX

Medical - Microscope

10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Order code: 159-00-302913895 | Brand: Ushio | Voltage: 10.8V | Power: 30W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKZ |
25.82
Excluding VAT
10 pcs / € 22.20
5 pcs / € 23.75
3 pcs / € 25.82
-+
10.8V 30W GX5.3
Order code: 118-00-302913895 | Brand: Neutral | Voltage: 10.8V | Power: 30W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKZ |
15.49
Excluding VAT
10 pcs / € 11.36
5 pcs / € 12.39
3 pcs / € 15.49
-+
110V 100W E27110V 100W E27
Order code: 108-00-302662322 | Brand: Narva | Voltage: 110V | Power: 100W | Base: E27 |
32.91
Excluding VAT
10 pcs / € 25.59
3 pcs / € 29.25
1 pcs / € 32.91
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Order code: 159-00-307910600 | Brand: Ushio | Voltage: 120V | Power: 30W | Base: Ba15d | ANSI/LIF: BLC |
29.15
Excluding VAT
5 pcs / € 18.90
2 pcs / € 23.31
1 pcs / € 29.15
-+
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Order code: 159-00-302910660 | Brand: Ushio | Voltage: 120V | Power: 30W | Base: Ba15d |
22.20
Excluding VAT
5 pcs / € 20.24
1 pcs / € 22.20
-+
12V  Zeiss 386107
Order code: 185-00-302842111 | Brand: Neutral | Voltage: 12V |
13.09
Excluding VAT
10 pcs / € 6.95
3 pcs / € 8.20
1 pcs / € 13.09
-+
12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s
Order code: 101-00-302843175 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: Ba15s | ANSI/LIF: BXT; A1/186 |
25.57
Excluding VAT
10 pcs / € 13.49
5 pcs / € 17.98
1 pcs / € 25.57
-+
12V 100W G6.3512V 100W G6.35
Order code: 108-00-302655939 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: G6.35 |
14.55
Excluding VAT
10 pcs / € 9.68
5 pcs / € 11.78
1 pcs / € 14.55
-+
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Order code: 300-00-302914085 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
2.44
Excluding VAT
20 pcs / € 2.19
10 pcs / € 2.44
-+
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Order code: 167-00-302914085 | Brand: Philips | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
5.45
Excluding VAT
20 pcs / € 3.66
10 pcs / € 4.07
5 pcs / € 5.45
-+
12V 100W GY9.3512V 100W GY9.35
Order code: 167-00-302914735 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY9.35 |
11.41
Excluding VAT
20 pcs / € 7.16
10 pcs / € 7.94
5 pcs / € 8.53
3 pcs / € 11.41
-+
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 500-00-302914955 | Brand: Philips | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 |
9.50
Excluding VAT
10 pcs / € 5.75
5 pcs / € 6.96
3 pcs / € 9.50
-+
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302914955 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFP |
9.26
Excluding VAT
10 pcs / € 5.90
5 pcs / € 6.94
3 pcs / € 9.26
-+
12V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 300-00-302917400 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PG22 | ANSI/LIF: EHE |
15.93
Excluding VAT
20 pcs / € 9.39
10 pcs / € 10.43
5 pcs / € 11.58
3 pcs / € 15.93
-+
12V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 125-00-302917401 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PG22 |
14.90
Excluding VAT
20 pcs / € 11.50
10 pcs / € 12.01
5 pcs / € 12.96
3 pcs / € 14.90
-+
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655305 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
26.83
Excluding VAT
10 pcs / € 22.03
3 pcs / € 25.24
1 pcs / € 26.83
-+
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655307 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
26.62
Excluding VAT
10 pcs / € 21.80
3 pcs / € 25.00
1 pcs / € 26.62
-+
12V 20W G412V 20W G4
Order code: 300-00-160914473 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: G4 |
13.93
Excluding VAT
10 pcs / € 11.48
5 pcs / € 12.83
3 pcs / € 13.93
-+
12V 20W G412V 20W G4
Order code: 108-00-910400799 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: G4 |
8.39
Excluding VAT
20 pcs / € 6.35
10 pcs / € 7.06
5 pcs / € 8.39
-+
12V 20W P15d with Leads and Plug12V 20W P15d with Leads and Plug
Order code: 103-00-302847024 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: Special |
42.91
Excluding VAT
10 pcs / € 39.18
3 pcs / € 40.48
1 pcs / € 42.91
-+
12V 20W PY16-1.2512V 20W PY16-1.25
Order code: 108-00-302655140 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: PY16-1.25 |
21.20
Excluding VAT
10 pcs / € 16.15
3 pcs / € 19.52
1 pcs / € 21.20
-+
12V 24W Ba20d12V 24W Ba20d
Order code: 101-00-306843279 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 24W | Base: Ba20d |
6.74
Excluding VAT
500 pcs / € 6.48
250 pcs / € 6.74
-+
12V 25W 4020221012V 25W 40202210
Order code: 185-00-302919170 | Brand: Neutral | Voltage: 12V | Power: 25W |
32.81
Excluding VAT
3 pcs / € 30.54
1 pcs / € 32.81
-+
12V 30W 2.5A Special Slit Lamp12V 30W 2.5A Special Slit Lamp
Order code: 103-01-302843220 | Brand: Dr. Fischer / White Box | Voltage: 12V | Power: 30W | Base: Special |
26.26
Excluding VAT
10 pcs / € 15.96
5 pcs / € 19.83
1 pcs / € 26.26
-+
12V 30W G6.3512V 30W G6.35
Order code: 300-00-302914090 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 30W | Base: G6.35 | ANSI/LIF: M/130 |
8.05
Excluding VAT
20 pcs / € 6.98
10 pcs / € 7.76
5 pcs / € 8.05
-+
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |
{[{ product.pricesOriginal | firstProperty | number : 2}]}
{[{ product.prices | firstProperty | number : 2 }]}
Excluding VAT
{[{ price.qty }]} pcs / {[{ price.amount | number : 2 }]}
-+